خانه / بايگاني برچسب ها: زندانيان سياسي

بايگاني برچسب ها: زندانيان سياسي

پيام زندانيان سياسي محبوس در اوين، علي معزي و علي امير قلي در رابطه با تحريم خيمه شب بازي انتخابات رژيم آخوندي

هم ميهنان عزيز 37 سال از انقلاب ضد سلطنتي 57 ميگذرد. مقصود مردم مجلس مؤسساني مركب از همه اقشار و طبقات و مذاهب و نظامي دمكراتيك كه مظهر اراده و آراي مردم باشد بود. اما از همان روز اول ارتجاع و فاشيسم مذهبي بعنوان تهديد و مانع عمده اي در …

بيشتر بخوانيم »

Powered by moviekillers.com