خانه / بيانيه ها

بيانيه ها

حصار نیوز: سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی زندانی سیاسی امید علی شناس شد

حصار نیوز: سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی زندانی سیاسی امید علی شناس شد به گزارش حصار، کانون حمایت از فعالان سیاسی و عقیدتی: سازمان عفو بین الملل طی بیانیه ای خواستار آزادی زندانی سیاسی امید علی شناس شد. امید علی شناس که در زندان اوین بسر می برد در …

بيشتر بخوانيم »

حصار نیوز: بیانیه هشدار جمعی از زندانیان سیاسی در زندانهای سراسر ایران خطاب به سازمان عفو بین الملل در رابطه با تهدید اعدام زندانیان اهل سنت

حصار نیوز: بیانیه هشدار جمعی از زندانیان سیاسی در زندانهای سراسر ایران خطاب به سازمان عفو بین الملل در رابطه با تهدید اعدام زندانیان اهل سنت به گزارش حصار، کانون حمایت از فعالان سیاسی و عقیدتی: زندانیان سیاسی و عقیدتی طی بیانه ای جمعی خطاب به عفو بین الملل  و دیگر …

بيشتر بخوانيم »

حصار نیوز: نامه زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجائی شهر کرج (گوهردشت) به خانم عاصمه جهانگیر

حصار نیوز: نامه زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجائی شهر کرج (گوهردشت) به خانم عاصمه جهانگیر بهگزارش حصار، کانون حمایت از فعالان سیاسی و عقیدتی: زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجائی شهر کرج(گوهر دشت) طی نامه ای به خانم عاصمه جهانگیر ضمن توضیحاتی در رابطه با نقض حقوق بشر و …

بيشتر بخوانيم »

حصار نیوز: بیانیه عفو بین الملل در رابطه با ممانعت از سفر محمد ملکی به خارج از کشور برای درمان و دیدار با فرزندانش

حصار نیوز: بیانیه عفو بین الملل در رابطه با ممانعت از سفر محمد ملکی به خارج از کشور برای درمان و دیدار با فرزندانش به گزارش حصار، کانون حمایت از فعالان سیاسی و عقیدتی: سازمان عفو بین الملل طی بیانیه ای نسبت به وضعیت وخیم حال آقای محمد ملکی و …

بيشتر بخوانيم »

حصار نیوز: حمایت زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز از فراخوان تحریم انتخابات توسط دکتر محمد ملکی

حصار نیوز: حمایت زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز از فراخوان تحریم انتخابات توسط دکتر محمد ملکی به گزارش حصار، کانون حمایت از فعالان سیاسی و عقیدتی: معلم و زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز طی بیاینه ای از فراخوان تحریم انتخابات توسط دکتر محمد ملکی حمایت نمود. این معلم و زندانی …

بيشتر بخوانيم »

Powered by moviekillers.com