خانه / اخبار / زنان زندان (صفحه 4)

زنان زندان

حصار نیوز: نامه خانواده دائمی به خانم عاصمه جهانگیر در مورد وضعیت بحرانی دخترشان آتنا

حصار نیوز: نامه خانواده دائمی به خانم عاصمه جهانگیر در مورد وضعیت بحرانی دخترشان آتنا به گزارش حصار، کانون حمایت از فعالان سیاسی و عقیدتی: خانواده زندانی سیاسی آتنا دائمی طی نامه ای به خانم عاصمه جهانگیر خواستار رسیدگی به وضعیت خطیر آتنا و همبند وی گلرخ ابراهیمی شده و …

بيشتر بخوانيم »

حصار نیوز: گزارشی کوتاه در باره موقعیت آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی از زندان قرچک ورامین و اعتصاب های اعتراضی در این رابطه

حصار نیوز: گزارشی کوتاه در باره موقعیت آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی از زندان قرچک ورامین و اعتصاب های اعتراضی در این رابطه به گزارش حصار، کانون حمایت از فعالان سیاسی و عقیدتی: بدنبال انتقال دو زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرانی به بند سه زندان قرچک ورامین، اعترضات …

بيشتر بخوانيم »

حصار نیوز: بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین در حمایت از اعتراضات و تظاهرات مردمی

حصار نیوز: بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین در حمایت اعتراضات و تظاهرات مردمی به گزارش حصار، کانون حمایت از فعالان سیاسی و عقیدتی: جمعی از زندانیان سیاسی و امنیتی زندان اوین در باره اعتراضات و تظاهرات مردمی بیانیه ای ارسال و طی آن ضمن تسلیت به خانواده کشته …

بيشتر بخوانيم »

حصار نیوز: سازمان عفو بین الملل تحقیق و رسیدگی فوری به چگونگی جان باختن پنج نفر از دستگیر شدگان در اعتراضات اخیر را خواستار شد

حصار نیوز: سازمان عفو بین الملل تحقیق و رسیدگی فوری به چگونگی جان باختن پنج نفر از دستگیر شدگان در اعتراضات اخیر را خواستار شد   به گزارش حصار، کانون حمایت از فعالان سیاسی و عقیدتی: سازمان عقو بین الملل  طی بیانیه ای خواستار رسیدگی به چگونگی جان باختن پنج …

بيشتر بخوانيم »

حصار نیوز: سازمان عفو بین الملل تحقیق و رسیدگی فوری به چگونگی جان باختن پنج نفر از دستگیر شدگان در اعتراضات اخیر را خواستار شد

حصار نیوز: سازمان عقو بین الملل تحقیق و رسیدگی فوری به چگونگی جان باختن پنج نفر از دستگیر شدگان در اعتراضات اخیر را خواستار شد به گزارش حصار، کانون حمایت از فعالان سیاسی و عقیدتی: سازمان عفو بین الملل طی بیانیه ای خواستار رسیدگی به چگونگی جان باختن پنج تن …

بيشتر بخوانيم »

Powered by moviekillers.com