خانه / اخبار / حصار نیوز:نامه زندانی سیاسی ، سعید ماسوری به دبیر کل سازمان ملل متحد ،آنتونیو گوترز

حصار نیوز:نامه زندانی سیاسی ، سعید ماسوری به دبیر کل سازمان ملل متحد ،آنتونیو گوترز

حصار نیوز:نامه زندانی سیاسی ، سعید ماسوری به دبیر کل سازمان ملل متحد ،آنتونیو گوترز

دبیر کل محترم سازمان ملل متحد جناب آقای آنتونیو گوترز

احتراما ضمن تشکر از نگرانی و توجه تان به اعتراضات خیابانی مردم ایران، به عنوان یک زندانی سیاسی که از روز ۹ ژانویه هجدهمین سال زندانم را شروع می کنم و با شرایط زندان ها در ایران به خوبی آشنایی دارم و می دانم که احتمالا چه بلاهایی بر سر جوانان دستگیر شده می آورند، مصرانه از شما می خواهم تمامی مساعی خود را در حفظ جان دستگیر شدگان و حقوق تظاهر کنندگان به کار بندید .

خصوصا اینکه همه مقامات حکومتی این خواسته های سیاسی ،اجتماعی ، صنفی و مردمی را که محصول چند دهه سرکوب، چپاول و محرومیت از اولیه ترین حقوق انسانی و شهروندی است را با عناوینی مانند اغتشاش، آشوب، توطئه و وابستگی به بیگانگان معرفی می کنند و این عناوین همانطور که می دانید مقدمه ایست برای سرکوب ، فشار و احکام قضایی سنگین…!!!

کما اینکه این فشارها را از هم اکنون بر دستگیر شدگان در بندهای مجاورمان در زندان متوجه می شویم.

لازم به ذکر نیست که در حکومت های استبدادی که همه چیز در انحصار حکومت است و هیچ حقی برای مردم وجود ندارد، دوگانه هایی مثل سازنده_ مخرب، در چهارچوب نظام_ ساختارشکنانه، از کانال درست_غیرقانونی و نهایاتا اعتراض _اغتشاش ساخته می شود که صدور هر نقل و فعلی تنها از مجاری حکومتی و نهادهای حکومتی باشد و غیر از آن جواز و مستوجب سرکوب باشد و این طبیعی است که جوانانی که هیچ امید، چشم انداز و زندگی شرافتمندانه ای ندارند و هیچ نهاد واقعا مردمی هم برای بیان مطالباتشان شکل نگرفته و اجازه قوام نیافته به خیابان می آیند…!!!

و حال حکومتی که خود عامل همه این نابسامانی ها و طغیان جوانان است ، در جایگاه قاضی می نشیند و همه را اغتشاشگر و این مطالبات را آشوب و توطئه قلمداد می کند.هم از این روست که از شما به عنوان دبیر کل ملل متحد می خواهم که همه ابزارهای بین المللی ممکن را برای جلوگیری از سرکوب این جوانان به جان آمده به کار گیرید، پیش از آن که فاجعه ای انسانی(مثل کهریزک) به بار آید، خصوصا وقتی دادستان کشور حکم اغتشاشگران را پیشاپیش محاربه( اعدام و…) اعلام کرده است.

با تشکر سعید ماسوری زندان گوهر دشت کرج

همچنين اينجا را چك كنيد

حصار نیوز:هجوم گارد زندان به بند زندانیان سیاسی زندان گوهردشت

حصار نیوز:هجوم گارد زندان به بند زندانیان سیاسی زندان گوهردشت به گزارش حصار کانون حمایت …

حصار نیوز:انتقال ناگهانی زندانی سیاسی، ارژنگ داوودی به زندان زاهدان

حصار نیوز:انتقال ناگهانی زندانی سیاسی، ارژنگ داوودی به زندان زاهدان به گزارش حصار کانون حمایت …

حصار نیوز:دومین قتل در بازداشتگاههای اراک

حصار نیوز:دومین قتل در بازداشتگاههای اراک بدنبال قتل وحید وحیدی جوان معترض در بازداشتگاه اراک …

Powered by moviekillers.com