خانه / اخبار / ‎ حصار نيوز:دستگيرى فعال مدنى اقاى امير على مرادى

‎ حصار نيوز:دستگيرى فعال مدنى اقاى امير على مرادى

‎ حصار نيوز:دستگيرى فعال مدنى اقاى امير على مرادى

‎ به گزارش حصار كانون حمايت از فعالان سياسى و عقيدتى: اقاى امير على مرادى فعال حقوق بشر ى روز گذشته در نظراباد كرج دستگير و به مكانى نامعلوم منتقل شد.

همزمان با دستگيرى ايشان نيروهاى امنيتى به خانه ايشان هجوم برده و وسايل ايشان را مورد تفتيش و بازرسى قرار دادند.

همچنين اينجا را چك كنيد

حصار نيوز: ضرب و شتم رسول حردانى از سوی زندانیان شرور و اعلام اعتصاب غذاى وی

حصار نيوز: ضرب و شتم رسول حردانى از سوی زندانیان شرور و اعلام اعتصاب غذاى …

حصار نيوز:وضعيت اسفناك زندانيان سياسی زندان گوهردشت

حصار نيوز:وضعيت اسفناك زندانيان سياسی زندان گوهردشت به گزارش حصار ،كانون حمايت از فعالين سياسى …

حصار نيوز: امكان حكم شش سال زندان محمد رسول اف ،كارگردان ايرانى

حصار نيوز: امكان حكم شش سال زندان محمد رسول اف ،كارگردان ايرانى به گزارش حصار …

Powered by moviekillers.com