خانه / اخبار / حصار نیوز: پیام خانم شهین مهین فر، مادر جانباخته را آزادی امیر ارشد تاجمیر خطاب به مردم بپا خاسته ایران

حصار نیوز: پیام خانم شهین مهین فر، مادر جانباخته را آزادی امیر ارشد تاجمیر خطاب به مردم بپا خاسته ایران

حصار نیوز: پیام خانم شهین مهین فر، مادر جانباخته را آزادی امیر ارشد تاجمیر خطاب به مردم بپا خاسته ایران

به گزارش حصار، کانون حمایت از فعالان سیاسی و عقیدتی: خانم شهین مهین فر مادر امیرارشد_تاجمیر که در سال ۸۸ بدست مامورین رژیم حاکم بر ایران جانباخت، برای مردم بپا خاسته ایران پیامی ارسال نموده است. متن کامل این پیام به شرح زیر می باشد:

شیر از بند جهالت رسته!

برای پسر مبارزم . امیر ارشد تاج میر!
با کشتن فرزندم . مرا کشتید!
با کشتن فرزندانمان . ما را کشتید!
دیگر بس است .

امروز . روز ماست
روز مادران دل از دست داده
روز مادران به غمباد و ناله نشسته
چشمهای تان را باز کنید .
امیر ارشد . مصطفی . ریحانه، ندا . سهراب .بهنود . افشین . شهرام م معلم زحمتکش روستایی فرزادکمانگر را ببینید
. آنها امروز در خیابانهایند
میان مردم . با هموطنانشان!
چشمهای تان را باز کنید .
آنها می خندند
به شما می خندند .
به تلاش ناکامتان برای کشتن و ماندن بر اریکه قدرت پوشالی.

آرشم . آتنایم . نرگسم . گلرخم . زینبم . امیرم و سعیدم (باز هم بگویم) ؟
آنها دیگر در بند شمایان . نیستند .
خواهران و برادرانشان . دستها را به هم زنجیر کرده اند و نجاتشان می دهند.

ما خوشحالیم . می رقصیم . دست می زنیم . آواز می خوانیم .(آنهم با صدای بلند)
شما هم بشنوید و این روزهای آخر را به درد بنشینید

فرزندانتان را فراری می دهید .
اما خدا شاهد و عادل است
آنها به بند خواهند رفت .
همانند شما
و فرزندان وطن به آزادی و عدالت می رسند!
مانند ما مادرانشان .
با کدام دستتان می کشتید و می کشید ؟
بریده باد
روز آزادی . من دیگر مشکی نمی پوشم .
اما موهایم همانگونه سپید است
مثل برفی که نمی بارد . (امیر ارشدم عاشق موهای سپید من است).
سیاه دیگر رنگ عشق نیست
سپید رنگ عشق است
سیاه . مثل روزگارتان
سپید . مثل روزگارمان .
جوانمرد ایراندوست . می آید
زیر پایش گل می ریزیم .
هلهله می کنیم .
و سرود ای ایران می خوانیم .

بروید .
خودتان آرام و بی صدا بروید .
اینجا ایران است .
شما ایرانی نیستید.
می شنوید ؟
این صدای من است که آزادی ایران و ایرانی را  از میکرفون رادیوی ملی ایران فریاد می کشد
اینجا ایران است .
صدای راستین ملت آزاده ی ایران
اینجا ایران است .

شیر از بند جهالت رسته.

همچنين اينجا را چك كنيد

حصار نیوز:هجوم گارد زندان به بند زندانیان سیاسی زندان گوهردشت

حصار نیوز:هجوم گارد زندان به بند زندانیان سیاسی زندان گوهردشت به گزارش حصار کانون حمایت …

حصار نیوز:انتقال ناگهانی زندانی سیاسی، ارژنگ داوودی به زندان زاهدان

حصار نیوز:انتقال ناگهانی زندانی سیاسی، ارژنگ داوودی به زندان زاهدان به گزارش حصار کانون حمایت …

حصار نیوز:دومین قتل در بازداشتگاههای اراک

حصار نیوز:دومین قتل در بازداشتگاههای اراک بدنبال قتل وحید وحیدی جوان معترض در بازداشتگاه اراک …

Powered by moviekillers.com