خانه / اخبار / حصار نیوز: خبر فوری از درگیریها در مقابل زندان اوین

حصار نیوز: خبر فوری از درگیریها در مقابل زندان اوین

 حصار نیوز: خبر فوری از درگیریها در مقابل زندان اوین

به گزارش حصار، کانون حمایت از فعالان سیاسی و عقیدتی: درگیری ها در مقابل زندان اوین ادامه داشته و هم اکنون بدليل فشار خانواده ها در اطراف اوین دو تن از دراويش ازاد شدند.

نام ایندو فائزه عبدي پور و محمد شريفي مقدم میباشد.
اوین به لرزه در آمده و مردم خواهان ازادی بقیه زندانیان هستند.

بر اساس فراخوانی که خانواده های بازداشت شدگان تظاهرات سراسری و دانشجویان داده بودند؛ امروز از ساعت ۱۵۰۰ تعداد زیادی از خانواده های بازداشت شدگان و دانشجویان در مقابل زندان اوین تجمع کردند. 
آنها با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد و با خواندن سرود ای ایران ای مرز پرگهر به بازداشت جوانان تظاهرکننده و جنایات بر علیه آنها در زندان اوین اعتراض کرده خواهان آزادی آنها شدند.
شعار مردم: دانشجوی بیگناه آزاد باید گردد – زندانی سیاسی آزاد باید گردد

بترسید بترسید ماهمه با هم هستیم،دراویش زندانی آزاد باید گردند

همچنين اينجا را چك كنيد

حصار نیوز:هجوم گارد زندان به بند زندانیان سیاسی زندان گوهردشت

حصار نیوز:هجوم گارد زندان به بند زندانیان سیاسی زندان گوهردشت به گزارش حصار کانون حمایت …

حصار نیوز:انتقال ناگهانی زندانی سیاسی، ارژنگ داوودی به زندان زاهدان

حصار نیوز:انتقال ناگهانی زندانی سیاسی، ارژنگ داوودی به زندان زاهدان به گزارش حصار کانون حمایت …

حصار نیوز:دومین قتل در بازداشتگاههای اراک

حصار نیوز:دومین قتل در بازداشتگاههای اراک بدنبال قتل وحید وحیدی جوان معترض در بازداشتگاه اراک …

Powered by moviekillers.com