خانه / اخبار / زندانيان سياسي / حصارنیوز: یاد و خاطره معلم مبارز فرزاد کمانگر، راوی قصه های صمد در هفتمین سالگرد اعدامش گرامی و آرمانش جاودانه باد

حصارنیوز: یاد و خاطره معلم مبارز فرزاد کمانگر، راوی قصه های صمد در هفتمین سالگرد اعدامش گرامی و آرمانش جاودانه باد

۱۹ اردیبهشت برابر با نهم ماه مه، یاد آور خاطره و آرمان معلم فداکار فرزاد کمانگر می باشد. او که با شهامت بسیار در مقابل بی عدالتی و نابرابری ایستاد و درس امید و آینده ای بهتر را به دانش آموزانش آموخت.

فرزدا کمانگر معلم کرد،به بهانه های واهی و اتهامات ساختگی به همکاری با گروههای مخالف جمهوری اسلامی متهم شد.

اما فرزدا، “راوی قصه های صمد در دل کوه شاه”، همان “عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن”، قهرمانانه ایستاد و گفت: “نمی توانم تجسم کنم که نظاره گر رنج و فقر مردمان این سرزمین باشیم و دل به رود و دریا نسپاریم و طغیان نکنیم؟”

“حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟”

در هفتمین سالگرد اعدامش یاد و آرمانش را با انتشار آخرین نامه او گرامی بداریم:

 

آخرین نامه ی فرزاد کمانگر از زندان اوین / قوی باش رفیق

یکی بود یکی نبود ماهی سیاه کوچولویی بود که با مادرش در جویبار زندگی می کرد.

ماهی از 10000 تخمی که گذاشته بود تنها این بچه برایش مانده بود بنابراین ماهی سیاه یکی یک دانه ی مادرش بود.

یک روز ماهی کوچولو گفت: مادر من می خواهم از اینجا بروم.

مادرش گفت کجا؟

می خواهم بروم ببینم جویبار آخرش کجاست.

 

هم بندی ، هم درد سلام

شما را به خوبی می شناسم.

معلم، آموزگار، همسایه ی ستاره های خاوران، همکلاسی ده ها یار دبستانی که دفتر انشایشان پیوست پرونده هایشان شد و معلم دانش آموزانی که مدرک جرمشان اندیشه های انسانیشان بود.

شما را به خوبی می شناسم، همکاران صمد و خان علی هستید.

مرا هم که به یاد دارید

منم ، بندی بند اوین

منم دانش آموز آرامِ پشت میز و نیمکت های شکسته ی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست

منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو

منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن

منم، همان رفیق اعدامیتان

حالا دیگر کوه و دره تمام شده بود و رودخانه از دشت همواری می گذشت.

از راست به چپ رودخانه های کوچک دیگری هم به آن پیوسته بودند و آبش را چند برابر کرده بودند…

ماهی کوچولو از فراوانی آب لذت می برد…

ماهی کوچولو خواست ته آب برود.

می توانست هرقدر دلش خواست شنا کند و کله اش به جایی نخورد ناگهان یک دسته ماهی را دید، 10000تایی میشدند.

که یکی از آنها به ماهی سیاه گفت:به دریا خوش آمدی رفیق.

همکار دربند، مگر می توان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و خاموش ماند ؟

مگر می توان معلم بود و راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟

حالا چه فرقی می کند از ارس باشد یا کارون، سیروان باشد یا رود سرباز،

چه فرقی می کند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن،

وقتی راهنما آفتاب است.

بگذار پاداشمان هم زندان باشد.

مگر می توان بار سنگین مسئولیت معلم بودن و بذر آگاهی پاشیدن را بر دوش داشت و دم برنیاورد ؟

.مگر می توان بغض فروخورده دانش آموزان و چهره ی نحیف آنان را دید و دم نزد ؟

مگر می توان در قحط سال عدل و داد معلم بود ، اما “الف” و “بای” امید و برابری را تدریس نکرد،

حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟

نمی توانم تصور کنم در سرزمین” صمد”،” خانعلی” و “عزتی” معلم باشیم و همراه ارس جاودانه نگردیم.

نمی توانم تجسم کنم که نظاره گر رنج و فقر مردمان این سرزمین باشیم و دل به رود و دریا نسپاریم و طغیان نکنیم؟

می دانم روزی این راه سخت و پر فراز و نشیب، هموار گشته و سختی ها و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد “برای تو معلم آزاده” ، تا همه بدانند که معلم ، معلم است حتی اگر سدّ راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام ،

که آموزگار نامش را ، و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیده اند ، نه مرغان ماهیخوار.

ماهی کوچولو آرام و شیرین در سطح دریا شنا میکرد و و با خود می گفت: حالا دیگر مردن برای من سخت نیست،

تأسف آور هم نیست،

حالا دیگر مردن هم برای من…

که ناگهان مرغ ماهی خوار فرود آمد و او را برداشت و برد.

ماهی بزرگ قصه اش را تمام کرد و به 12000 بچه و نوه اش گفت حالا دیگر وقت خواب است.

11999 ماهی کوچولو شب بخیر گفتند و مادر بزرگ هم خوابید.

اما این بار ماهی کوچولوی سرخ رنگی هرکاری کرد خوابش نبرد.

فکر برش داشته بود…

معلم اعدامی زندان اوین

فرزاد کمانگر – اردیبهشت ماه

همچنين اينجا را چك كنيد

حصار نیوز: پیام سید هاشم خواستار نماینده معلمان کشور در رابطه با ادامه قیام سراسری مردم

حصار نیوز: پیام سید هاشم خواستار نماینده معلمان کشور در رابطه با ادامه قیام سراسری …

حصار نیوز:هجوم گارد زندان به بند زندانیان سیاسی زندان گوهردشت

حصار نیوز:هجوم گارد زندان به بند زندانیان سیاسی زندان گوهردشت به گزارش حصار کانون حمایت …

حصار نیوز:انتقال ناگهانی زندانی سیاسی، ارژنگ داوودی به زندان زاهدان

حصار نیوز:انتقال ناگهانی زندانی سیاسی، ارژنگ داوودی به زندان زاهدان به گزارش حصار کانون حمایت …

Powered by moviekillers.com